ערב שבת בבית הכנסת.
ערב שבת בבית הכנסת.
בית כנסת (19/04/2024 14:52)